[1]
M. Maciejewski, „Determinanty wykorzystania czynników wytwórczych w strukturze eksportu państw Unii Europejskiej”, HP, t. 8, nr 22, s. 131-149, kwi. 2017.