Litwin, T. „Pojęcie «przedstawiciela Narodu» W świetle Art. 4 Ust. 2 Konstytucji RP Z 1997 R.”. Horyzonty Polityki, T. 9, nr 26, czerwiec 2018, s. 11-31, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1379.