Katana Mendes, M. M. „Korab Karpowicz, W. Julian (2017). Harmonia społeczna: Czyli Zasady szczęśliwego społeczeństwa. Biblioteka Myśli Współczesnej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy,”. Horyzonty Polityki, T. 10, nr 31, czerwiec 2019, s. 131-4, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1734.