Pasierbek, W., i B. Pera. „Edytorial: Internacjonalizacja Szkolnictwa wyższego I Biznesu Dla przedsiębiorczości”. Horyzonty Polityki, T. 11, nr 37, grudzień 2020, s. 5-7, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2010.