Maciejewski, M. „Determinanty Wykorzystania czynników wytwórczych W Strukturze Eksportu państw Unii Europejskiej”. Horyzonty Polityki, T. 8, nr 22, kwiecień 2017, s. 131-49, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/976.