1.
Litwin T. Pojęcie „przedstawiciela Narodu” w świetle art. 4 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r. HP [Internet]. 1 czerwiec 2018 [cytowane 9 sierpień 2020];9(26):11-. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1379