1.
Zdun M. Kultura innowacyjności jako wyzwanie dla współczesnego uniwersytetu. HP [Internet]. 16 listopad 2020 [cytowane 24 lipiec 2021];11(37):65-2. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1986