1.
Steinerowska-Streb I, Głód G. Praktyczny profil kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na uczelniach wyższych – doświadczenia polskie a standardy międzynarodowe. HP [Internet]. 16 listopad 2020 [cytowane 24 lipiec 2021];11(37):99-116. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1988