1.
Lakomy M. Castells, M., 2013, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, (English title: Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age). HP [Internet]. 30 grudzień 2013 [cytowane 21 październik 2020];4(9):173-7. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/267