Aktualny numer

"Horyzonty Polityki" są czasopismem naukowym Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie, ukazującym się początkowo co pół roku, a od 2013 roku jako kwartalnik. Programowe założenia czasopisma to namysł nad człowiekiem i jego życiem i aktywnością polityczną, w rozumieniu egzystencjalno-transcendentnym, w relacyjności horyzontalno-wertykalnej bytowości człowieka. Inaczej mówiąc, chodzi o gruntowną refleksję nad homo politicus i nad rei publicae i o właściwą antropologię polityczną. Czasopismo kierowane jest przede wszystkim do środowisk akademickich, ale także do polityków, ludzi życia publicznego, do każdego, kogo interesują sprawy człowieka w życiu społeczno-politycznym.

"Horyzonty Polityki" publikują artykuły naukowe między innymi z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

Dziedzina i dyscyplina naukowa wiodąca
Dziedzina nauk społecznych/nauki o polityce i administracji

Dziedziny i dyscypliny naukowe (pozostałe)
Dziedzina nauk humanistycznych/filozofia
Dziedzina nauk społecznych/ekonomia i finanse
Dziedzina nauk społecznych/nauki o komunikacji społecznej i mediach
Dziedzina nauk społecznych/nauki o zarządzaniu i jakości
Dziedzina nauk społecznych/nauki prawne
Dziedzina nauk społecznych/nauki socjologiczne
Dziedzina nauk społecznych/nauki o bezpieczeństwie

Serdecznie zapraszamy do publikacji w "Horyzontach Polityki".
Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 "Horyzonty Polityki" otrzymały 20 punktów za publikację naukową
Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów
From now on, our journal content is published under CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).

Wydawca
Akademia Ignatianum w Krakowie
ISSN:
2082-5897
eISSN:
2353-950X
DOI:
10.17399/HP

Artykuły publikowane są zgodnie z warunkami Creative Commons: Attribution – NoDerivs (CC BY- ND 4.0)

Licencja CC

 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • IC Journals Master List
 • BazEkon
 • ERIH Plus
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • Political Science
 • History of Politics and History of Political Thought
 • International Relations
 • European Studies
 • Public Policy
 • Economic Politics
 • Sociology and Political Psychology
 • Political Philosophy
 • Law and Administration
MNISW 20 punktów (2019 r.)
Index Copernicus 86.90 (2017 r.)
h5Index 6

Aktualności

Call for Papers: HP 2021, Vol. 12, No. 39: Globalizacja – problematyka władzy politycznej w świecie współczesnym

2020-05-10

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: czerwiec 2021

Nadsyłanie artykułów:  30 listopada 2020

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

Czytaj więcej

Call for Papers: HP 2021, Vol. 12, No. 38: "Zimna wojna". Refleksja polityczna w okresie 1945-1990

2020-05-10

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: marzec 2021

Nadsyłanie artykułów:  31 lipca 2020

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

Czytaj więcej

Call for Papers: HP 2020, Vol. 11, No. 37: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i biznesu dla przedsiębiorczości

2020-04-30

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Krzysztof Wach
Planowane ukazanie się numeru: grudzień 2020
Nadsyłanie artykułów: 31 marzec 2020
Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

Czytaj więcej

Call for Papers: HP 2020, Vol. 11, No. 35: W okresie światowych konfliktów – problematyka władzy politycznej w pierwszej połowie XX stulecia

2019-12-31

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: czerwiec 2020

Nadsyłanie artykułów:  31 marzec 2020

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

Czytaj więcej

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP