Horyzonty Polityki

ISSN 2082-5897

e-ISSN 2353-950X

"Horyzonty Polityki" są czasopismem naukowym Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie, ukazującym się początkowo co pół roku, a od 2013 roku jako kwartalnik. Programowe założenia czasopisma to namysł nad człowiekiem i jego życiem i aktywnością polityczną, w rozumieniu egzystencjalno-transcendentnym, w relacyjności horyzontalno-wertykalnej bytowości człowieka. Inaczej mówiąc, chodzi o gruntowną refleksję nad homo politicus i nad rei publicae i o właściwą antropologię polityczną. Czasopismo kierowane jest przede wszystkim do środowisk akademickich, ale także do polityków, ludzi życia publicznego, do każdego, kogo interesują sprawy człowieka w życiu społeczno-politycznym.

"Horyzonty Polityki" publikują artykuły naukowe między innymi z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

 

Dziedzina i dyscyplina naukowa wiodąca

Dziedzina nauk społecznych/nauki o polityce i administracji

 

Dziedziny i dyscypliny naukowe (pozostałe)

  1. Dziedzina nauk humanistycznych/filozofia

  2. Dziedzina nauk społecznych/ekonomia i finanse

  3. Dziedzina nauk społecznych/nauki o komunikacji społecznej i mediach

  4. Dziedzina nauk społecznych/nauki o zarządzaniu i jakości

  5. Dziedzina nauk społecznych/nauki prawne

  6. Dziedzina nauk społecznych/nauki socjologiczne

  7. Dziedzina nauk społecznych/nauki o bezpieczeństwie

 

Serdecznie zapraszamy do publikacji w "Horyzontach Polityki".

 

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 "Horyzonty Polityki" otrzymały 20 punktów za publikację naukową

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

From now on, our journal content is published under CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).
Aktualności

 

Call for Papers: HP 2021, Vol. 12, No. 39: Globalizacja – problematyka władzy politycznej w świecie współczesnym

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: czerwiec 2021

Nadsyłanie artykułów:  30 września 2020

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2019-07-16 Więcej...
 

Call for Papers: HP 2021, Vol. 12, No. 38: "Zimna wojna”. Refleksja polityczna w okresie 1945–1990

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: marzec 2021

Nadsyłanie artykułów:  31 lipca 2020

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2019-07-16 Więcej...
 

Call for Papers: HP 2020, Vol. 11, No. 37:W okresie światowych konfliktów – problematyka władzy politycznej w pierwszej połowie XX stulecia

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: grudzień 2020

Nadsyłanie artykułów:  31 marzec 2020

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2019-07-16 Więcej...
 

Call for Papers: HP 2020, Vol. 11, No. 36: Władza i rozum – władza polityczna w świetle idei oświeceniowej i Rewolucji Francuskiej

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: wrzesień 2020

Nadsyłanie artykułów:  31 stycznia 2020

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2019-02-26 Więcej...
 

Call for Papers: HP 2020, Vol. 11, No. 35: U podstaw nowej koncepcji władzy politycznej w okresie Renesansu i Reformacji

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: czerwiec 2020

Nadsyłanie artykułów:  31 grudnia 2019

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2019-02-26 Więcej...
 

Call for Papers: HP 2020, Vol. 11, No. 34: Jedność tronu i ołtarza. Koncepcja władzy politycznej w refleksji średniowiecznej

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: marzec 2020

Nadsyłanie artykułów:  31 grudnia 2019

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2019-02-26 Więcej...
 

Call for Papers: HP 2019, Vol. 10, No. 33: Władza polityczna w Starym i Nowym Testamencie – teokracja

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: grudzień 2019

Nadsyłanie artykułów:  31 sierpnia 2019

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2019-02-26 Więcej...
 

Call for Papers: HP 2019, Vol. 10, No. 32: Mądrość i pragmatyzm władzy w filozofii grecko-rzymskiej

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: wrzesień 2019

Nadsyłanie artykułów:  30 czerwca 2019

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2019-02-26 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 10, No 30 (2019): Namysł nad władzą polityczną


Okładka
redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz