Tom 5 Nr 10 (2014)

Procesy europeizacji


Opublikowane: 2015-05-14

Edytorial: Procesy europeizacji

Wit Pasierbek    Krzysztof Wach   
5-6

PDF

Editorial: Europeanisation Processes

Wit Pasierbek    Krzysztof Wach   
7-8

PDFPolityka realna / Real Politics
Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP