Tom 5 Nr 10 (2014)

Procesy europeizacji


Opublikowane: 2015-05-14

Edytorial: Procesy europeizacji

Wit Pasierbek    Krzysztof Wach   
5-6

PDF

Editorial: Europeanisation Processes

Wit Pasierbek    Krzysztof Wach   
7-8

PDFPolityka realna / Real Politics
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP