Tom 2 Nr 3 (2011)

Edukacja polityczna


Opublikowane: 2015-05-14Polityka realna / Real Politics


Wybory i mała stabilizacja

Rafał Matyja   
291-305

PDF


Polska myśl polityczna
Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP