Vol 2, No 2 (2011)

Polityczny potencjał człowieka


Okładka
redaktor numeru: Wit Pasierbek