Vol 6, No 15 (2015)

Dehumanizacja adwersarza politycznego


Okładka
redaktor numeru: Wojciech Buchner