Tom 6 Nr 16 (2015)

Polityka publiczna

redaktor numeru: Marcin K. Zwierżdżyński

Opublikowane: 2016-03-02

Edytorial: Polityka publiczna

Marcin Zwierżdżyński   
5-6

PDF
Polityka realna / Real Politics

Geopolityka po polsku

Ryszard Terlecki   
175-181

PDFWydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP