Tom 7 Nr 19 (2016)

Osoba, wspólnota, polityka

redaktor numeru: Anna Krzynówek-Arndt


Opublikowane: 2016-12-21





Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP