Tom 8 Nr 22 (2017)

Handel międzynarodowy

redaktor numeru: Marek Maciejewski, Krzysztof Wach

Data ukazania się: marzec 2017


Opublikowane: 2017-04-25

Edytorial: Handel międzynarodowy

Marek Maciejewski    Krzysztof Wach   
5-6

PDF

Editorial: International Trade

Marek Maciejewski    Krzysztof Wach   
7-8

PDF (English)
Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP