Tom 8 Nr 23 (2017)

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

redaktor numeru: Marek Maciejewski, Krzysztof Wach

Cały numer


Opublikowane: 2017-07-21

Edytorial: Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Marek Maciejewski    Krzysztof Wach   
5-6

PDF

Editorial: International Economics

Marek Maciejewski    Krzysztof Wach   
7-8

PDF
Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP