Tom 9 Nr 26 (2018)

Analiza zapisów Konstytucji RP z 1997 roku

redaktor numeru: Tomasz Litwin


Opublikowane: 2018-06-01Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP