Autor - szczegóły

Buchner, Wojciech, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

  • Vol 3, No 5 (2012): Religijne wizje polityki - Recenzje / Reviews
    Jacek Bartyzel, Krzyż pośrodku Księżyca. Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej organizacji podziemnej El Yunque (1932-2012), Wydawnictwo Arte, 2012 (b.m.wyd.), ss. 512.
    Abstrakt  PDF