Danek, Adam, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii, Polska


Horyzonty Polityki Tom 6 Nr 14 (2015): Suwerenność / Sovereignty - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Tradycyjne rozumienie suwerenności państwowej i jego krytyka
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 5 Nr 11 (2014): Ćwierć wieku wolności: Polska 1989‑2014 - Recenzje / Reviews
Czaputowicz, J., 2012, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje
Szczegóły PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP