Michalik, Adam, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych; Katedra Handlu Zagranicznego, Polska


Horyzonty Polityki Tom 8 Nr 22 (2017): Handel międzynarodowy - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii. Wnioski dla Polski.
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP