Latosińska, Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska


Horyzonty Polityki Tom 2 Nr 2 (2011): Polityczny potencjał człowieka - Artykuły Varia
Wkład ugrupowań katolickich we włoską politykę XX wieku
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 2 Nr 3 (2011): Edukacja polityczna - Artykuły Varia
Formy demokracji bezpośredniej jako przykład edukacji politycznej we Włoszech
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP