Pach-Gurgul, Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Polska


Horyzonty Polityki Tom 8 Nr 25 (2017): The Scottish Enlightenment and the Challenges of Commercial Society - Artykuły Varia
Oil trade in the context of oil price fluctuations at the turn of 2014 and 2015
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP