Puszkow-Bańka, Agnieszka, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska


Horyzonty Polityki Tom 10 Nr 33 (2019): Koncepcja władzy w refleksji średniowiecznej i renesansowej - Artykuły Varia
Krytyka polskiej kultury politycznej w „Egoizmie narodowym wobec etyki” Zygmunta Balickiego.
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP