Stępkowski, Aleksander, Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji, Polska


Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 8 (2013): Europeizacja Europy - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Współczesne procesy europeizacji prawa w świetle ewolucji ustrojowej państwa nowoczesnego
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 7 (2013): Rzeczpospolita i republikanizm - Artykuły Varia
Republikańska idea rządu ograniczonego a liberalne „państwo minimum”
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP