Wierzbicka, Anna, University of Bialystok, Faculty of Economics and Management, Department of Enterprise Studies, Polska


Horyzonty Polityki Tom 7 Nr 20 (2016): Konflikt na Ukrainie – reaktywacja geopolityki? - Artykuły Varia
The Legal Structure of the Joint‑stock Company as the Ultimate Source of Corporate Governance
Abstrakt PDF (English) Bez nazwy (English)

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP