Górnisiewicz, Arkadiusz, Uniwersytet Jagielloński Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Polska


Horyzonty Polityki Tom 6 Nr 15 (2015): Dehumanizacja adwersarza politycznego - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Nowożytne przemiany pojęcia wroga na tle przekształceń nomosu Ziemi. Z zagadnień ładu międzynarodowego w myśli Carla Schmitta
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP