Wołek, Artur, Akademia Ignatianum w Krakowie Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska


Horyzonty Polityki Tom 9 Nr 29 (2018): Local Public Policies - Vol. 9, No. 29 (2018), Local Public Policies
Official use of minority languages. Between symbolic politics and local public policies
Abstrakt PDF poprawiona skrócona wersja Official use of minority languages. Between symbolic politics and local public policies

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP