Wołek, Artur, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii, Polska


Horyzonty Polityki Tom 5 Nr 11 (2014): Ćwierć wieku wolności: Polska 1989‑2014 - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Instytucjonalne ramy polskiej polityki - ćwierć wieku porządkowania zamętu
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP