Rymar, Dariusz, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filozofii, Polska


Horyzonty Polityki Tom 10 Nr 32 (2019): Władza polityczna i natura ludzka w refleksji starożytnej - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Kulturowe przyczyny rozwoju i upadku Sumeru oraz Starego Państwa egipskiego
Abstrakt pdf

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP