Musiał, Filip, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska


Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 6 (2013): Patriotyzm i tożsamość - Recenzje / Reviews
Wojtaszczyk, K.A., (red.), 2011, Polskie służby specjalne. Słownik, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, ss. 256.
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 7 (2013): Rzeczpospolita i republikanizm - Recenzje / Reviews
Zaremba, M., 2012, Wielka trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Wydawnictwo Znak, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Kraków, ss. 696.
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP