Kelm, Hanna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Horyzonty Polityki Tom 8 Nr 24 (2017): Globalne dobra publiczne - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Ochrona zdrowia matek oraz dzieci jako globalne dobro publiczne, na przykładzie działań ONZ
Abstrakt PDF Plik excel z wykresami umieszczonymi w tek?cie

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP