Krzysztonek, Jakub, Biblioteka Jagiellońska, Polska


Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 6 (2013): Patriotyzm i tożsamość - Artykuły Varia
Przymusowe wywłaszczenia w dobie budowy Nowej Huty
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP