Rokita, Jan, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii, PolskaHoryzonty Polityki Tom 5 Nr 10 (2014): Procesy europeizacji - Polityka realna / Real Politics
Patos nowości (kilka uwag o rewolucji kijowskiej)
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 8 (2013): Europeizacja Europy - Polityka realna / Real Politics
Atak, który nie nastąpił
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP