Rokita, Jan, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii, PolskaHoryzonty Polityki Tom 5 Nr 10 (2014): Procesy europeizacji - Polityka realna / Real Politics
Patos nowości (kilka uwag o rewolucji kijowskiej)
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 8 (2013): Europeizacja Europy - Polityka realna / Real Politics
Atak, który nie nastąpił
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP