Rokita, Jan, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska


Horyzonty Polityki Tom 1 Nr 1 (2010): Polityczna natura człowieka - Polityka realna / Real Politics
Polska po Smoleńsku (analiza polityczna)
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 2 Nr 2 (2011): Polityczny potencjał człowieka - Polityka realna / Real Politics
Rewolucja arabska: przekroczenie granicy chaosu (analiza polityczna)
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 6 Nr 15 (2015): Dehumanizacja adwersarza politycznego - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Pięć wizji wroga
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP