Rokita, Jan, Jesuit University Ignatianum in Krakow Institute of Political Science, Polska


Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 9 (2013): Beyond the Horizon - Polityka realna / Real Politics
Tusk’s system, or are we facing the end of the Polish postpolitics?
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 6 Nr 17 (2015): European Economy and Geopolitics - Polityka realna / Real Politics
The Decline of State Politics
Szczegóły PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP