Rymarczyk, Jan, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Polska


Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 8 (2013): Europeizacja Europy - Recenzje / Reviews
Wach, K., 2012, Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw
Szczegóły PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP