Rymarczyk, Jan, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Polska


Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 8 (2013): Europeizacja Europy - Recenzje / Reviews
Wach, K., 2012, Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw
Szczegóły PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP