Węgrzecki, Janusz Stanisław, UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO. WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH. INSTYTUT POLITOLOGII., Polska


Horyzonty Polityki Tom 9 Nr 28 (2018): Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Wolność religii w zamyśle autorów Konstytucji RP z 1997 roku
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP