Kupczak, Jarosław, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Polska


Horyzonty Polityki Tom 7 Nr 19 (2016): Osoba, wspólnota, polityka - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Osobotwórcza rola rodziny w religii Starego Testamentu
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP