Dzwończyk, Joanna Małgorzata, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Nauk Politycznych


Horyzonty Polityki Tom 9 Nr 28 (2018): Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Demokracja bezpośrednia w Polsce jako instrument populistycznej polityki
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP