Kos-Łabędowicz, Joanna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii, Polska


Horyzonty Polityki Tom 8 Nr 23 (2017): Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Rozwój infrastruktury gospodarki cyfrowej w polityce Unii Europejskiej
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP