Vila Biglieri, Jorge Eduardo, Finance & Accounting Department University of VigoVigo, Spain, Hiszpania


Horyzonty Polityki Tom 10 Nr 31 (2019): Władza polityczna w tradycji judeo-chrześcijańskiej - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Learning by Doing Nasdaq FaceBook Experience
Abstrakt pdf (English)

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP