Weiler, Joseph H.H, New York University School of Law, Polska


Horyzonty Polityki Tom 3 Nr 4 (2012): Nie-ludzki wymiar polityki - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Wolność religii i wolność od religii – model europejski
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP