Borkowska, Katarzyna, Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologii Orientalnej, Polska


Horyzonty Polityki Tom 3 Nr 5 (2012): Religijne wizje polityki - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Słudzy Allaha u władzy. Wpływ islamu na współczesną politykę krajów arabsko-muzułmańskich
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP