Oświecimski, Konrad, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska


Horyzonty Polityki Tom 1 Nr 1 (2010): Polityczna natura człowieka - Artykuły Varia
Lobbing oddolny jako forma obywatelskiego uczestnictwa w procesie politycznym – przykład amerykański
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 2 Nr 2 (2011): Polityczny potencjał człowieka - Artykuły Varia
Finansowanie kampanii wyborczych w USA – rozwój regulacji, ich konsekwencje i aspekty polityczne
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP