Koehler, Krzysztof, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Filologii Polskiej, Polska


Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 7 (2013): Rzeczpospolita i republikanizm - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Krótkie zebranie rzeczy potrzebnych z strony wolności (1587). Analiza intencji
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP