Wach, Krzysztof, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego, Polska


Horyzonty Polityki Tom 8 Nr 24 (2017): Globalne dobra publiczne - Recenzje / Reviews
Zbierowski, P., Dzyuma-Zaremba, U., Harasym, R. (2016). Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego: Diagnoza przedsiębiorczości na poziomie podregionów. Warszawa: Difin, ss. 220.
Szczegóły PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP