Wach, Krzysztof, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Polska


Horyzonty Polityki Tom 1 Nr 1 (2010): Polityczna natura człowieka - Artykuły Varia
Wokół pojęcia europeizacji
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 2 Nr 2 (2011): Polityczny potencjał człowieka - Artykuły Varia
Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 5 Nr 10 (2014): Procesy europeizacji - EDYTORIAL
Edytorial: Procesy europeizacji
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 5 Nr 10 (2014): Procesy europeizacji - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Interantionalisation and Globalisation as the Wider Context of Europeanisation Processes from the Macro- and Microeconomic Perspective
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 9 (2013): Beyond the Horizon - Artykuły tematyczne / Thematic articles
An Empirical Investigation into the EU Policy in Favour of Business Succession among Polish Family Firms
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 8 (2013): Europeizacja Europy - EDYTORIAL
Edytorial: Europeizacja Europy
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 8 (2013): Europeizacja Europy - EDYTORIAL
Editorial: Europeanization of Europe
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 8 (2013): Europeizacja Europy - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Europeizacja – próba systematyki i konceptualizacji podejść badawczych
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP