Wach, Krzysztof, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Polska


Horyzonty Polityki Tom 5 Nr 10 (2014): Procesy europeizacji - EDYTORIAL
Editorial: Europeanisation Processes
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 6 Nr 17 (2015): European Economy and Geopolitics - EDYTORIAL
Editorial: European Economy and Geopolitics
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP